• Το δε αποθετήριο SSRN https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/ παρέχει πληροφόρηση για διάφορες άλλες όψεις της εκδήλωσης της επιδημίας του ιού, όπως την κοινωνιολογική, εκπαιδευτική, διοικητική, κλπ.