ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ

 

Σήμερα την 29.12.1995 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 οι υπογεγραμμένοι, όλοι Ελληνες πολίτες και ενήλικοι, αφού πραγματοποίησαν σύσκεψη στο γραφείο που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου 20-22 στην Αθήνα, με σκοπό την ίδρυση επαγγελματικού μη κερδοσκοπικού σωματείου, και αφού έχουν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία, ομόφωνα

Αποφάσισαν τα παρακάτω: Ιδρύουν επαγγελματικό σωματείο με επωνυμία «Επαγγελματική Ενωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό.<

Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει σημερινή χρονολογία και αποτελείται από 20 άρθρα το οποίο υπόγραψαν σύμφωνα με ΑΚ 79.

Εκλέγουν παμψηφεί πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για την νομιμοποίηση του Σωματείου και να συγκαλέσει την Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής είναι όλα κάτοικοι Αθηνών και είναι τα παρακάτω:

– Κυριάκος Καρούτσος – ιατρός γαστρεντερολόγος – κάτοικος Αθηνών – οδος Αν. Τσοχα αρ. 18-20.

– Ορέστης Μανούσος – ιατρός γαστρεντερολόγος – κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης – οδός Ιωνίας αρ. 1.

– Χαράλαμπος Βυσσούλης – ιατρός γαστρεντερολόγος – κάτοικος Αθηνών – οδάς Σκουφά – αρ. 47.

– Αθανάσιος Ζωγράφος – ιατρός γαστρεντερολόγος – κάτοικος Αθηνών – οδός Πλουτάρχου – αρ. 34.

– Θεμιστοκλής Καναγκίνης – ιατρός γαστρεντερολόγος – κάτοικος Αθηνών – οδός Καραολή Δημητρίου – αρ. 1.

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

Μετά την γενική συνέλευση και τις εκλογές εξελέγη Δ.Σ ως εξής:

Πρόεδρος : Αντώνιος Νικολάου
Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Νικολόπουλος
Γεν. Γραμματέας : Γεώργιος Τριανταφύλλου
Ειδ. Γραμματέας : Μανώλης Μερίκας
Ταμίας : Αντώνιος Ζερβακάκης
Μέλος : Νικόλαος Σκανδάλης
Μέλος : Δημήτριος Σούτος