Για το πρόβλημα που προέκυψε δείτε επισυναπτόμενο έγγραφο της ΕΠΕΓΕ.