Για το πρόβλημα συνταγογράφησης που προέκυψε πρόσφατα με την εφαρμογή του νέου συστήματος DRG το οποίο αναδείξαμε με επιστολή μας η ΗΔΙΚΑ τοποθετήθηκε ως εξής:

Πράγματι οι διαγνώσεις Y60.4 και Y47 καταργήθηκαν με το νέο σύστημα.

Επίσης το ΚΕΤΕΚΝΥ (υπεύθυνο για τη νέα έκδοση του καταλόγου ICD 10) μας απάντησε μέσω της ΗΔΙΚΑ ως εξής:

Από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν υφίστανται επί του παρόντος SPC φίλτρα για τις δραστικές ουσίες της κατασταλτικής και αναλγητικής αγωγής που χορηγείται κατά τη διενέργεια ενδοσκοπήσεων (FENTANYL, MIDAZOLAM) αλλά και των αντιδότων τους (NALOXONE, FLUMAZENIL)

Εφόσον είναι επιθυμητή η σύνδεση της συνταγογράφησης των εν λόγω σκευασμάτων σε επίπεδο SPC φίλτρου με συγκεκριμένους ειδικούς κωδικούς θα μπορούσε

  • για μεν FENTANYL και MIDAZOLAM ως προτεινόμενος κωδικός να τεθεί ο Z13.8 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση άλλων καθορισμένων νοσημάτων και διαταραχών

  • για τις δε NALOXONE και FLUMAZENIL ως προτεινόμενος κωδικός να τεθεί ο Z57.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών: επιπλοκές από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες”

Τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν από το ΚΕΤΕΚΝΥ και στον ΕΟΠΥΥ

12/2/2024

Το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ