Βιβλιογραφική ενημέρωση

Μπορεί η υποβλεννογόνια έγχυση μποτουλίνης Α στο ορθό να αντιμετωπίσει την ακράτεια κοπράνων Botulinum toxin: an endoscopic approach for treating fecal incontinence G. Gourcerol, C. Benard, C. Melchior, et al. […]

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Μήπως η έναρξη της κολονοσκόπησης με τον ασθενή στην δεξιά πλαγία θέση έχει περισσότερα πλεονεκτήματα; Ποιοι μπορεί να ωφελούνται περισσότερο; Right Or Left in COLonoscopy (ROLCOL)? A randomized controlled trial […]

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Ποιο το όφελος της αλλαγής θέσης του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης; Poristion change during colonoscope withdrawal increases polyp and adenoma detection in the right but not in the […]

Βιβλιογραφική ενημέρωση | Τεύχος 36

Υπάρχουν ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά ή συ­μπτώματα σε ασθενείς με οισοφάγο Barrett’s που να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανά­πτυξης κακοήθειας; Symptoms and endoscopic features at Barrett’s esophagus diagnosis: implications for neoplastic progression […]