Διάφορες Οδηγίες

Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report Κατευθυντήριες οδηγίες για την χορήγηση καταστολής και αναλγησίας στην ενδοσκόπηση Κανονισμός πιστοποίησης Ενδοσκοπικού-Γαστρεντερολογικού ιατρείου

European Society of Gastrointestinal Endoscopy

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline Endoscopic management of Barrett’s esophagus: […]

ECCO

Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders Third European Evidence-based Consensus on […]

EASL

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection Management of acute (fulminant) liver failure The diagnosis and management […]