Σκοπός της Ενωσης
είναι η προαγωγή των ευρυτέρων επαγγελματικών σκοπών των μελών της,
η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης...

Alternative content

Get Adobe Flash player

Διαβάστε on-line τις “Ενδοσκοπήσεις”
Τεύχος 33

powered by HONEST PARTNERS
Copyright 2010 © Επαγγελματική 'Ενωση Γαστρεντερολόγων
Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 154 51 Αθήνα Τηλ.: 210 6727533, Fax: 2106727535 e-mail: info@epege.gr